Products of Callista Knowledgebase AB

Callista Reserakning 1.1.0.0 Callista Knowledgebase AB 

Mobile \ Business

Callista Reserakning hjalper dig att berakna dina traktamenten din bilersattning samt ovriga utlagg vid resor i Sverige och i utlandet. Resultatet, en korrekt reserakning, kan enkelt delas for vidare hantering. Appen anvander schablonbelopp som publiceras av Skatteverket pa arsbasis (s.k. skattefritt traktamente). Schablonbelopp hamtas. Freeware download of Callista Reserakning 1.1.0.0, size 1.05 Mb.


   
 

Callista Currency Converter 2.7.6.0 Callista Knowledgebase AB 

Mobile \ Finance

Callista Currency Converter is probably the most convenient currency converter around, and it is free! Use it full screen for easy access when you are travelling or use it snapped when you are browsing foreign web. Freeware download of Callista Currency Converter 2.7.6.0, size 1.05 Mb.

VickenVecka 1.1.0.0 Callista Knowledgebase AB 

Mobile \ Productivity

Beraknar veckonummer enligt svensk standard (ISO 8601). Anger veckonummer for ett givet datum eller vilka datum en given vecka omfattar.. Freeware download of VickenVecka 1.1.0.0, size 1.05 Mb.