Products of CDIT

BeeBrowser 1.0.0.2 CDIT 

Mobile \ Social Networking

Bee Browser l? trinh duyệt tiện ich, giup bạn truy cập website tren diện thoại nhanh chong, dễ d? ng hon v? hỗ trợ nhiều thong tin huớng tới dối tuợng nguời dung Việt Nam. - Duyệt web nhanh chong, tiện lợi,. Freeware download of BeeBrowser 1.0.0.2, size 4.19 Mb.


   
 

ATM VietNam 1.0.0.3 CDIT 

Mobile \ Travel

“ATM Vietnam – Cach nhanh nhất tim noi rut tiền của bạn”. - Số luợng dịa chỉ ATM nhiều NHẤT ( Với gần 10,000 dịa chỉ cay ATM. Freeware download of ATM VietNam 1.0.0.3, size 3.15 Mb.

PTIT Portal 1.0.0.1 CDIT 

Mobile \ Education

The language of this application is Vietnamese. Phần mềm PTIT Portal cung cấp tổng hợp những dịch vụ thong tin cần thiết cho sinh vien, giảng vien v? những nguời. Freeware download of PTIT Portal 1.0.0.1, size 4.19 Mb.