Emotion tracker 3.2 - Feedback/Report Bad Link

Title: Emotion tracker 3.2  Health & Fitness


Desc: Emotion Tracker hjalper dig med tva saker. Dels att oka medvetenheten om ditt kansloliv och dels att fa en overblick over hur mycket av de olika kanslorna du upplever. Frageformularet som appen ar uppbyggd kring bestar av 20 fragor. Varje fraga bestar av en kansla och din uppgift ar att ange hur mycket av den aktuella kanslan som du for tillfallet upplever. I graferna kan du se hur du svarat och hur svaren ar fordelade mellan positiva och...

- required fields

Please enter text on the image