Haberyerim 1.0.3

Invio in Mobile \ News

Haberyerim 1.0.3

Haberyer.im, lokasyon tabanl? bir haber arac?d?r. Mobil cihazlar icin optimize edilmis lokasyon tagleme algoritmas? ile haberlerin nerede gectigini tespit eder ve uygulamay? kulland?g?n?z konumunuza gore s?ralanmas?n? saglar. Bir haftal?k haber arisivine erismenize olanak saglayan Haberyer.im, haber okuma al?skanl?g?n? degistirecek.