Products of Hallberg Ryman

Learn French - Fabulo 1.1.9 Hallberg Ryman 

Mobile \ Education

With this app you will learn hundreds of words first by choosing from 4 options, through using it in sentences and later remember spelling and everything. You will also hear how each word is supposed to be pronounced over and over until you know it by heart.. Freeware download of Learn French - Fabulo 1.1.9, size 51.28 Mb.


   
 

Learn Latvian - Fabulo 1.1.9 Hallberg Ryman 

Mobile \ Education

Learn Latvian by recognizing words and images, finding the missing word, completing sentences and building sentences.. Freeware download of Learn Latvian - Fabulo 1.1.9, size 53.79 Mb.

Learn Russian - Fabulo 1.1.9 Hallberg Ryman 

Mobile \ Education

Learn Russian by recognizing words and images, finding the missing word, completing sentences and building sentences.. Freeware download of Learn Russian - Fabulo 1.1.9, size 55.16 Mb.

Learn German - Fabulo 1.1.9 Hallberg Ryman 

Mobile \ Education

Learn German by connecting words and images, finding the missing word, completing sentences and building sentences. With this app you will learn close to a thousand German words and how to use them.. Freeware download of Learn German - Fabulo 1.1.9, size 54.00 Mb.

Learn Swedish - Fabulo 0.3 Hallberg Ryman 

Mobile \ Education

Learn Swedish at your own pace with instructions and translations in English and many other languages.. Freeware download of Learn Swedish - Fabulo 0.3, size 46.45 Mb.

Hogskoleprovet Las 0.2 Hallberg Ryman 

Mobile \ Education

Ova upp din lasvana infor hogskoleprovet med massor av texter fran tidigare hogskoleprov. Motivera dig sjalv genom att sla dina tidigare resultat. Free download of Hogskoleprovet Las 0.2, size 16.99 Mb.

Hogskoleprovet forklarat LITE 0.5 Hallberg Ryman 

Mobile \ Education

Ova pa hogskoleprovet och fa hjalp direkt nar du inte forstar! Appen ar unik genom att det finns en fullstandig losning till varje enskild uppgift, inte bara allmanna rad. Det finns noggranna och utforliga forklaringar av vad uppgifterna gar ut pa och hur de ska losas. Dessutom finns, nar det galler samtliga fragor som hor till de. Freeware download of Hogskoleprovet forklarat LITE 0.5, size 24.64 Mb.

Hogskoleprovet forklarat 0.4 Hallberg Ryman 

Mobile \ Education

Ova pa hogskoleprovet och fa hjalp direkt nar du inte forstar! Appen ar unik genom att det finns en fullstandig losning till varje enskild uppgift, inte bara allmanna rad. Det finns noggranna och utforliga forklaringar av vad uppgifterna gar ut pa och hur de ska losas. Dessutom finns, nar det galler samtliga fragor som hor till de. Free download of Hogskoleprovet forklarat 0.4, size 24.75 Mb.

Learn Swedish with Fabulo 1.1.9 Hallberg Ryman 

Mobile \ Education

Learn Swedish by recognizing words and images, finding the missing word, completing sentences and building sentences.. Freeware download of Learn Swedish with Fabulo 1.1.9, size 56.73 Mb.