Products of Invio

Haberyerim 1.0.3 Invio 

Mobile \ News

Haberyer.im, lokasyon tabanl? bir haber arac?d?r. Mobil cihazlar icin optimize edilmis lokasyon tagleme algoritmas? ile haberlerin nerede gectigini tespit eder ve uygulamay? kulland?g?n?z konumunuza gore s?ralanmas?n? saglar. Bir haftal?k haber arisivine erismenize olanak saglayan Haberyer.im, haber okuma al?skanl?g?n? degistirecek.. Freeware download of Haberyerim 1.0.3, size 524.29 Kb.